Category: Indelible

Chapter 2

[A story from haveyouseenthisgirl.blog] Kevin Sy’s POV “Hindi ko rin inakalang makakasalubong ko dito ang isang Kevin Sy. Sa gitna pa talaga ng Brisbane River,” sabay tumawa nang mahina bago niya ibinalik ang tingin sa hawak na baso na nakapatong sa itim niyang fit jeans. Bumagay sa pantalon niya ang suot niyang kumikininang na teal,…

Read more Chapter 2

Chapter 1

This is a work of fiction. Names, characters, places and incidents either are products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental. This story is rated Mature as it may contain mature situations/languages/themes intended for an older youth audience. Reader…

Read more Chapter 1